LIVE BIG

דירות פרימיום 6 חדרים

המגדל הכי יפה
בפארק הים

הכירו את Sunset Tower – המגדל היוקרתי של קבוצת שפיר בלב הסיטי החדש של גוש דן. בפרויקט אשר נמצא לרגלי פארק ירוק כולל דירות 5 ו 6 חד' מרהיבות ובנוסף חדר כושר, לאונג' עסקים, חיפוי זכוכית משולב אלומניום ואבזור יוקרתי. בואו ליהנות מהחיבור בין סביבה אורבנית תוססת הנמצאת במרחק הליכה מהים.

LIVE BIG

דירות פרימיום 6 חדרים

המגדל הכי יפה בפארק הים

הכירו את Sunset Tower – המגדל היוקרתי של קבוצת שפיר בלב הסיטי החדש של גוש דן. בפרויקט אשר נמצא לרגלי פארק ירוק כולל דירות 5 ו 6 חד' מרהיבות ובנוסף חדר כושר, לאונג' עסקים, חיפוי זכוכית משולב אלומניום ואבזור יוקרתי. בואו ליהנות מהחיבור בין סביבה אורבנית תוססת הנמצאת במרחק הליכה מהים.

 

 

הגשימו את החלום

השאירו פרטים ונחזור אליכם באופן אישי

*היתרה באכלוס ללא הצמדה.
הפרטים המופיעים במסמך זה הינם להמחשה בלבד
ואינם מהווים כל התחייבות של החברה, את החברה יחייבו רק הסכם המכר והמפרט הטכני (לפי חוק המכר) עליו יחתמו החברה והרוכשים ט.ל.ח

פרטי התקשרות
פתח תקווה | 03-9169500 |  office@shapir.co.il

מדיניות פרטיות
עדכון אחרון: אוגוסט 2022

שפיר תעשייה והנדסה בע"מ, חברה ישראלית, ח.פ. 510325053 )להלן: "החברה" או "אנחנו" או "אנו"( מכבדת
את זכותך לפרטיות. היכולת שלך לקבל החלטות מושכלות לגבי השימוש במידע שלך חשובה לנו. מטרת מדיניות
פרטיות זו )להלן: "מדיניות הפרטיות"( היא להסביר מהם נהלי החברה ביחס למידע האישי )כהגדרתו להלן( הנאסף
בעת שימושך באתר ובשירותים שלנו )כהגדרתם להלן( וכיצד החברה אוספת, משתמשת, מעבירה ומאבטחת את
המידע האישי הנאסף על ידה. האתר שלנו )להלן: "האתר"( מיועד לספק לך מידע אודות החברה, מוצריה ושירותיה,
ליצירת קשר עם החברה ולהגשת מועמדות למשרות בחברה )להלן, כולל האתר: "השירותים"(. שימושך בשירותים
ו/או אישורך של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, לפי העניין, מהווים את הסכמתך ואישורך לאמור במדיניות
הפרטיות. מונחים במסמך זה אשר לא הוגדרו במפורש, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש,
המפורסמים בכתובת – לאתר – )להלן: "תנאי השימוש"(. המונחים "אתה" או "הנך" המופיע במסמך זה מתייחסים
לכל משתמש בשירותים. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד.
בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות ניתן לפנות לכתובת: – לאתר – .
"מידע אישי" הינו מידע הקשור לאדם כגון שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דוא"ל או כפי שהוגדר בחוק. לא
חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אישי; מסירת המידע האישי נעשית בהסכמתך בלבד. אם לא תסכים למסור
את המידע האישי, כולו או חלקו, ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו זמינים עבורך.
.1 מידע שאנו אוספים. אנו אוספים מידע במידת הצורך ובהתאם לשימושך בשירותים, לכן איסוף המידע האישי
תלוי בסוג השירותים בהם תשתמש, כדלהלן:
.1.1 פניות ו/או יצירת קשר. כאשר אתה פונה אלינו בבקשה ו/או שאלה, אנו עשויים לתעד את התקשרותנו
אתך ובכך כל מידע שתנדב לנו, כגון שמך, שם החברה אותה אתה מייצג, דרכי התקשרות, לרבות
טלפון, דואר אלקטרוני, ותוכן הבקשה או השאלה.
.1.2 הגשת מועמדות למשרה בחברה. אם תגיש מועמדות למשרה באמצעות השירותים, אנו נשתמש במידע
אישי זה על מנת לבחון את מועמדותך לתפקיד אליו הגשת מועמדות. מידע אישי זה עשוי לכלול את
שמך, פרטי יצירת קשר, קורות חיים, המלצות, וכל מידע אישי שנתבקשת ו/או בחרת לספק לנו.
.1.3 מידע הנאסף באופן אוטומטי. מידע מסוים נאסף באופן אוטומטי אודות המכשיר, הדפדפן, מערכת
ההפעלה, כתובת ה-IP, ID Device של המכשיר הנייד ו/או מידע אודות השימוש שלך בשירותים.
.2 כיצד אנו משתמשים במידע. הנך מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים
שנמסרו על ידך ומידע אישי נוסף שיצטבר אודותיך, ותהא רשאית לנהוג במאגרי המידע בהתאם להוראות
הדין ולעשות במאגרי המידע שימוש כאמור במדיניות הפרטיות, לרבות המטרות המפורטות להלן:
.2.1 שירותים והתאמות. אנו ו/או ספקי השירותים שלנו, נשתמש במידע האישי שלך עבור המטרות הבאות:
)1( אספקת גישה לשירותים; )2( מתן תמיכה וסיוע בפתרון בעיות אשר אתה או משתמשים אחרים
עלולים להיתקל בהן; )3( יצירת קשר במידת הצורך; )4( בחינת שאלות העולות, לרבות באמצעות
השירותים ומתן תגובה בהתאם; וכן )5( מניעת ניסיונות הונאה והגנה על אבטחת השירותים ומתן מענה
לכל בעיה הנוגעת לשירותים. אם תספק לנו מידע בקשר עם הגשת מועמדות למשקה בחברה, נשתמש
במידע זה כדי לבחון את התאמתך למשרה לה הגשת מועמדות ו/או למשרות רלוונטיות אחרות בחברה.

.2.2 צרכים פנימיים. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך עבור צרכים פנימיים, לרבות סיוע באבחון
בעיות תפעוליות, ביצוע סקירות והערכות לצורך פיתוח שירותים ו/או תכנים חדשים, כדי לשפר את
השירותים וכדי להתאים אותם לצרכים מסוימים שלנו ו/או של המשתמשים, פיתוח מוצרים או
שירותים חדשים, ניתוח היקפי פעילות, ביצוע הערכות פיננסיות ותחזיות, הערכת פוטנציאל שימוש
של לקוחות, שימוש בחלק מהמידע לצרכי מחקר, פיתוח ובדיקות, והתאמת יכולות השרתים להיקפי
העבודה הצפויים.
.2.3 נתונים סטטיסטיים וכלים אנליטיים. אנו ו/או ספקי השירותים שלנו משתמשים בכלי ניתוח, הכוללים
בין היתר "Analytics Google", כדי לאסוף ולנתח מידע אודות השימוש בשירותים, כגון תדירות
הביקורים באתר על ידי משתמשים, באילו עמודים הם מבקרים, ובאילו אתרים ואפליקציות אחרים הם
השתמשו לפני ביקורם באתר. על ידי ניתוח המידע שאנו אוספים, אנו עשויים להרכיב מידע סטטיסטי
על פני מגוון פלטפורמות ומשתמשים, אשר מסייע לנו לשפר את השירותים שלנו, להבין את המגמות
וצרכי הלקוח ולשקול מוצרים ושירותים חדשים, והתאמת מוצרים ושירותים קיימים לרצונות הלקוח.
המידע שאנו אוספים הוא אנונימי ומצטבר ולא נקשר אותו למידע אישי. אנו עשויים לשתף מידע
אנונימי כזה עם שותפינו, ללא הגבלה, בתנאים מסחריים שנוכל לקבוע לפי שיקול דעתנו הבלעדי. ניתן
למצוא מידע נוסף על האופן בו גוגל אוספת מידע ואיך ניתן לשלוט בשימוש כזה במדיניות גוגל: –
לאתר .-
.3 שיתוף המידע האישי שלך. הנך מאשר שנשתף את המידע האישי שלך בהתאם לאמור להלן:
.3.1 ספקי שירות וצדדים שלישיים.
.3.1.1 אנו עשויים לשתף מידע, לרבות מידע אישי, עם ספקי שירות וצדדים שלישיים אחרים )"ספקי צד
ג'"( אשר עשויים להשתמש במידע כדי: )1( לסייע לנו לספק לך את השירותים ו/או להפעיל את
האתר; )2( לסייע לנו בהבנת השימוש בשירותים.
.3.1.2 ספקי צד ג' עשויים להיות מצויים במדינות אחרות מאשר מדינת ישראל. כל הצדדים השלישיים
המורשים יהיו כפופים לחובות סודיות ואיסור שימוש במידע. למרות זאת, ייתכן שבחלק מהמדינות
ישנן רמות של הגנה על מידע אישי או מידע אחר שאינן משתוות לרמת ההגנה במדינת ישראל
והנך מאשר את העברת המידע האישי שלך למדינות אלה.
.3.2 העברת בעלות. אנחנו עשויים לחשוף ו/או להעביר את מאגרי המידע שלנו הכוללים את המידע האישי
שלך במסגרת או במהלך משא ומתן, בנוגע למיזוג, מכירת נכסי חברה או רכישה )כולל במקרים של
פירוק(. במקרה כזה, המידע האישי שלך ימשיך להיות כפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, בהתאם
להוראות החוק.
.3.3 העברת מידע במסגרת אכיפת חוק. נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או
המנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות, התוכן הדיגיטאלי, או כל מידע אישי אחר, של כל משתמש
שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין או בפעולות המפרות את החוק. כמו כן, אנו עשויים
לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים אם אנו מאמינים בתום לב כי גילוי המידע הינו
נאות ונועד להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו )לרבות אכיפת מדיניות הפרטיות( או להגן על
הזכויות, הקניין או הבטיחות של צדדים שלישיים.
.3.4 שיתוף מידע נוסף. נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים רלוונטיים במקרים בהם: )1( החברה
תגלה כי אילו מפעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג

שהוא; או )2( החברה תעמוד בפני נקיטת צעדים משפטיים כנגדה )פליליים או אזרחיים( בגין פעולות
שביצעת באמצעות השירותים.
.4 כיצד אנו מגנים על המידע. אנו פועלים לפי הסטנדרטים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע, הן
בזמן מסירתו והן מרגע קבלת המידע. עם זאת, מסירה באמצעות האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינם מאובטחים
לחלוטין. לפיכך, איננו יכולים להבטיח את אבטחת המידע האישי שלך באופן מוחלט. כדי להבטיח את מיטב
ההגנה על המידע שלך, אנא שמור את הסיסמאות שלך והגישה למחשב שלך באמצעים המתאימים לכך.
.5 זכות עיון ותיקון המידע. למשתמשים בשירותים עומדת האפשרות לבקש לעיין ו/או לתקן מידע אישי שנאסף
עליהם על ידי החברה, בהתאם להוראות הדין. החברה תתקן מידע אישי שנאסף על המשתמש בהתאם לבקשה
אשר תתקבל בכתב מהמשתמש בכתובת – לאתר ,- אם וככל שאפשר ובהתאם להוראות הדין. התיקון יתבצע
תוך זמן סביר מקבלת הבקשה.
.6 שמירת המידע. נשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת: )1( לממש את מטרות השימוש
במידע המפורטות לעיל; )2( לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו; )3( לפתור סכסוכים; )4( לאכוף את
ההסכמים שלנו; או )5( למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי הוראות הדין הרלוונטי. אנו עשויים למחוק
את המידע שלך, מבלי להודיע לך על כך, אם אנו רואים שאין עוד צורך להחזיק בו למטרות המפורטות לעיל.
.7 עוגיות. עוגיות הן קבצי טקסט קצרים נשלחים למכשירך באמצעות הדפדפן שלך. אנחנו משתמשים בקבצי
עוגיות וטכנולוגיות דומות )למשל, Beacons או Pixels – שהינם קובץ גרפי קטן שלרוב נועד לזהות
משתמשים ו/או את פעילותם( כדי להתאים את חוויית השימוש שלך באופן אישי )להלן: "עוגיות"(. ייתכן
שנשתמש בעוגייה "מתמידה" על מנת לשמור את ההגדרות והתאמות האישיות שלך. לדוגמה, אם תיכנס לאתר,
העוגייה תשמש כדי לזהות אותך כמשתמש נוכחי, כדי שלא תצטרך להכניס את פרטיך מחדש בכל שימוש
בשירותים. רוב דפדפני האינטרנט מוגדרים מראש בצורה שמאפשרת קבלת עוגיות, אולם באפשרותך לשנות
את ההגדרה הזאת כך שהדפדפן שלך יחסום עוגייה מסוימת או כדי שהדפדפן יודיע לך כל פעם שעוגייה
נשלחת. כמו כן, באפשרותך למחוק כל עוגייה קיימת בכל עת. ייתכן וחלק מהתכונות של השירותים לא יעבדו
כראוי אם תבטל או תסיר את העוגיות.
העוגיות בהן אנו משתמשים עשויות להשתנות מעת לעת. בכל אופן, הסוגים של העוגיות שבהם נשתמש בדרך
כלל נופלים להגדרת אחד מהסוגים הבאים:
סוג העוגייה פעילות
חיונית עוגיות אלה חיוניות לתפעול התקין של השירותים. הן עוזרות לך לגשת לשירותים,
לנווט בתוך השירותים, ולהשתמש בתכונות השונות, כגון לזכור פעולות כדי לחזור
לדפים קודמים.

תפעולית עוגיות אלה זוכרות את העדפותיך מביקור לביקור.
אבטחה עוגיות אלה עוזרות לנו לזהות אותך ולמנוע ממשתמשים אחרים מלשנות את שם

המשתמש והסיסמה שלך ועוד פעולות אבטחה מסוג זה.

אנליטית עוגיות אלה עוזרות לנו להבין איך כלל המשתמשים משתמשים בשירותים שלנו. מידע
זה עוזר לנו לשפר את השירותים, כגון זיהוי הדפים הכי פופולריים או כאלה שלא
משתמשים בהם כלל.

.8 שירותי צד ג'. חלק מהשירותים שלנו כוללים שימוש בשירותים ואפליקציות של צדדים שלישיים. כל שימוש
בשירותים אלה נעשה באחריותך ובכפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות הקשורות לאותו שירות.
.9 ילדים. החברה אינה אוספת באופן מודע מידע אישי אודות ילדים מתחת לגיל שש עשרה )16(. אם הנך מודע

למקרה בו יחיד מתחת לגיל שש עשרה )16( משתמש בשירותים ללא רשות הורה או אפוטרופוס, נבקשך
להודיע לנו בהקדם.
.10 שינויים במדיניות הפרטיות. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים מהותיים
במדיניות הפרטיות, תפורסם על כך הודעה באתר בעמוד זה.

הגשימו את החלום

השאירו פרטים ונחזור אליכם באופן אישי

*היתרה באכלוס, ללא הצמדה. הפרטים המופיעים במסמך זה הינם להמחשה בלבד
ואינם מהווים כל התחייבות של החברה, את החברה יחייבו רק הסכם המכר והמפרט הטכני (לפי חוק המכר) עליו יחתמו החברה והרוכשים ט.ל.ח

פרטי התקשרות
פתח תקווה | 03-9169500 |  office@shapir.co.il